„TV SAT” SRL sancționat cu 30 000 de lei pentru încălcări repetate la retransmisiunea posturilor TV

19.09.2023

Distribuitorul de servicii de televiziune „TV SAT” SRL a retransmis în mod repetat mai puțin de 50% de posturi în limba română, și-a modificat oferta de servicii fără acordul Consiliului Audiovizualului, nu a retransmis mai multe posturi din lista „must carry” și nu a respectat drepturile de autor, fiind sancționat în ședința de vineri cu 4 amenzi în sumă de 30 000 de lei.

 

Controlul a atestat că „TV SAT” SRL nu respectă cota de 50% de servicii media de televiziune în limba română și cu subtitrare/dublare în limba română retransmise în or. Lipcani din r. Briceni, satul Corjeuți din r. Briceni, or. Râșcani, satul Baraboi din r. Dondușeni, or. Drochia, satul Răuțel din r. Fălești, or. Fălești, mun. Chișinău (sectoarele Buiucani și Ciocana), mun. Orhei, or. Ceadâr-Lunga din UTA Găgăuzia, amenda dată de membrii CA fiind de 5 000 de lei.

 

Compania a modificat Oferta de servicii aprobată în proporție ce depășește 10% din numărul total de servicii de televiziune distribuite în satul Răuțel din r. Fălești, mun. Ungheni, mun. Orhei și or. Ceadâr-Lunga, sancțiunea fiind de 10 000 de lei.

 

Distribuitorul nu retransmite mai multe servicii media audiovizuale de televiziune din Lista serviciilor media audiovizuale „must carry”: R-Live TV și TV 5 Monde în satul Răuțel din r, Fălești; Moldova-2, R-Live TV, TV 5 Monde și TV8 în mun. Ungheni; Moldova-2, Jurnal TV, R Live TV, TV 5 Monde, TV 8, TVR Moldova în or. Ceadâr-Lunga, amenda fiind de 5 000 de lei.

 

Serviciile de televiziune Minimax în mun. Ungheni și BCTV în mun. Orhei au fost retransmite fără a respectarea drepturilor de autor și cele conexe, distribuitorul fiind amendat cu 10 000 de lei.

 

În 2022, TV SAT SRL a fost sancționat cu avertizare publică pentru nerespectarea obligației de retransmisiune a serviciilor de televiziune „must carry” și nerespectarea cotei de 50% de servicii de televiziune în limba română și cu subtitrare/dublare în limba. Distribuitorul a mai fost sancționat atunci cu câte 5 000 de lei pentru nerespectarea ofertelor de servicii media audiovizuale retransmise și pentru omiterea prezentării contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe.

 

Alți doi distribuitori supuși controlului, „CVINTA-GRUP” SRL și „INTERVAL-TV” SRL au respectat ofertele de servicii media retransmise, drepturile de autor și drepturilor conexe, cota de 50% de servicii media de televiziune în limba română și cu subtitrare/dublare în limba română retransmise și lista serviciilor media audiovizuale „must carry”.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe