Vicepreședinta CA, Aneta Gonța, a fost aleasă membră a Biroului Comitetului director pentru mass-media și societatea informațională al Consiliului Europei

22.12.2022

În perioada 7-9 decembrie 2022, la Strasbourg, Franța, a avut loc cea de-a 22-a reuniune plenară a membrilor Comitetului director pentru mass-media și societatea informațională (CDMSI) din cadrul Consiliului Europei. Agenda reuniunii a cuprins aspecte ale activității comitetelor de experți, care au raportat despre progresele înregistrate în procesul elaborării unor documente cu referire la utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în jurnalism, la bunele practici privind finanțarea durabilă a mass-mediei sau la lupta împotriva propagării dezinformării online prin verificarea faptelor. De asemenea, participanții la reuniune au analizat concluziile preliminare ale rapoartelor privind două chestionare completate de statele-membre, unul vizând protecția jurnalismului și securitatea jurnaliștilor, iar altul – rolul și responsabilitatea intermediarilor de internet. Un alt subiect a vizat aplicarea unei recomandări a Comitetului de Miniștri din 2022 cu privire la lupta împotriva discursului de ură.

 

În cea de-a doua parte a reuniunii CDMSI, mai mulți actori-parteneri ai Consiliului Europei, printre care Meta, Platforma europeană a autorităților de reglementare EPRA, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune EBU,  Observatorul European al Audiovizualului sau Comisia Europeană au prezentat cele mai relevante acțiuni ale instituțiilor respective pe segmentul libertății de exprimare, al independenței presei, al datelor cu caracter personal sau al cercetărilor în domeniu, disponibile pentru statele-membre. Participanții au mai făcut schimb de opinii și de practici în ceea ce privește libertatea de exprimare și pe cea a jurnaliștilor în diferite state ale Consiliului Europei.

 

În cadrul aceleiași reuniuni, au fost realeși, pentru un mandat de un an, Președintele și Vicepreședinta CDMSI, în persoana dlui Taavo Lumiste din Estonia și a dnei Inge Welbergen din Țările de Jos. În același timp, pentru locul vacant din cadrul Biroului Comitetului a fost propusă și aleasă vicepreședinta Consiliului Audiovizualului din Republica Moldova, Aneta Gonța, iar cele două locuri vacante de membru al Comitetului de experți privind integritatea informației online au fost ocupate, în urma votului acordat de membrii CDMSI, de Declan Shaw din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și de Nicole-Sapfo Stellou din Grecia.

 

Următoarea ședință plenară a CDMSI va avea loc între 14 și 16 iunie 2023 în format hibrid.

 

Serviciul Comunicare și relații externe