Vicepreședinta CA, Aneta Gonța, a participat la două evenimente consacrate dialogului de asociere Republica Moldova-UE

21.11.2023

Vicepreședinta Consiliului Audiovizualului, Aneta Gonța, a participat la cea de-a 14-a rundă a Dialogului anual privind drepturile omului, ce a avut loc la Chișinău pe 20 noiembrie 2023, și la cea de-a 7-a Reuniune a Comitetului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană care s-a desfășurat pe 16 noiembrie a.c. la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

 

În cadrul raportului său, vicepreședinta CA a remarcat trei direcții principale în ce privește realizările autorității audiovizuale în îndeplinirea acțiunilor privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-UE.

 

În acest sens, Aneta Gonța a vorbit despre amendamentele la Codul serviciilor media audiovizuale referitoare la transparența proprietății, fiind introduse prevederi noi ce vizează raportarea anuală de furnizorii și distribuitorii de servicii media către CA și dreptul instituției de reglementare să respingă rapoartele dacă acestea sunt incomplete și să aplice sancțiuni în caz că furnizorul refuză să ofere informațiile solicitate. În plus, CA a elaborat Metodologia pentru evaluarea riscurilor de apariție a situațiilor dominante în formarea opiniei publice, pe care a consultat-o public și urmează să o definitiveze.

 

Un alt aspect important a ținut de monitorizările realizate de CA pe parcursul anului, inclusiv: controlul privind concepțiile serviciilor media ce a arătat migrarea anumitor conținuturi de la unele posturi la altele; ponderea programelor locale ce a dezvăluit o concentrare a activității mai multor posturi TV; analiza modificărilor în componența proprietarilor furnizorilor de servicii audiovizuale ce a ridicat semne de întrebare referitor la beneficiarul final; sau activitatea de licențiere ce a contribuit la prevenirea apariției posturilor de televiziune care ar promova interese obscure.

 

Alt domeniu însemnat al activității CA a constituit inițierea procesului de selectare a instituției specializate pentru măsurarea cotelor de audiență în perioada 2024 – 2029. Mai exact, CA a elaborat Regulamentul privind organizarea concursului, cu participarea expertei internaționale Helen Harrison. Totodată, au fost numiți membrii Comisiei de concurs, iar la prima ședință a acesteia au fost selectați președintele și secretarul Comisiei.

 

Nu în ultimul rând, reprezentanta CA a menționat faptul că pe 5 octombrie 2023, CA a fost invitat să devină membru observator al Grupului autorităților europene de reglementare pentru serviciile media audiovizuale – ERGA, în contextul obținerii de către Republica Moldova a statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană.

 

Dialogului anual privind drepturile omului a oferit ocazia de a revizui principalele evoluții politice de la dialogul precedent din 2022. Discuțiile au acoperit o gamă largă de domenii și au variat de la politica națională a Republicii Moldova în sfera drepturilor omului și cooperarea în forurile internaționale până la evoluțiile cadrului electoral, libertății presei și pluralismului. În ceea ce privește domeniul media, UE a salutat măsurile luate pentru îmbunătățirea transparenței și abordarea concentrării mass-media.

 

De asemenea, în prima zi a Comitetului de Asociere s-a pus accentul pe dialogul politic Republica Moldova-UE, drepturile omului, politica externă și de securitate, justiție, corupție, libertate și securitate. Autoritățile naționale au enunțat realizările înregistrate și au expus problemele cu care se confruntă.