„VOCEA MEDIA” SRL ȘI „NOROC MEDIA” SRL, SANCȚIONATE CU AMENZI DE 5 000 LEI PENTRU LIPSA ACORDULUI DE A MODIFICA ASOCIAȚII

23.09.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat petiția cet. Bubnov Roman, care a informat Consiliul despre schimbarea asociaților „Vocea Media” SRL, menționând despre trecerea cotei de 50% la cetățeana Ursu Valentina și solicitând informații referitoare la respectarea normelor legale în contextul efectuării modificărilor în lista asociaților și respectării regimului de transparență al proprietarilor la acest furnizor.

 

Urmare  a solicitării CA de a prezenta informații referitoare la modificarea asociaților pe parcursul anului 2022, „Vocea Media” SRL a informat că cet. Ursu Valentina a devenit asociat cu cota de 50%.

Este de menționat că la 11 iulie 2022, „Vocea Media” SRL a comunicat CA despre schimbarea administratorului, fără să aducă la cunoștință intenția de a opera modificări în structura asociaților.

Potrivit informațiilor de care dispune Consiliul, cetățeana Ursu Valentina nu este proprietar beneficiar al altor servicii de televiziune sau radiodifuziune sonoră.

 

În conformitate cu art. 25 alin. (4) lit. c) din CSMA, licența de emisie conține datele de identificare ale acționarilor şi ale asociaților până la nivel de persoană fizică sau juridică, cu excepția acționarilor și asociaților care sunt societăți pe acțiuni cu acțiuni la purtător sau listate la bursele de valori internaționale. Conform art. 25 alin. (5) al actului legislativ menționat, furnizorii de servicii media au obligația să solicite în scris acordul Consiliului pentru orice modificare în documentele şi în datele declarate prevăzute la art. 25 alin. (4) lit.c)–e) al CSMA și anume, în speța de față, datele de identificare ale asociaților până la nivel de persoană fizică sau juridică. În pofida reglementărilor legale, „Vocea media” SRL nu a solicitat și nu a primit un acord în acest sens.

 

Astfel, se constată încălcarea prevederilor licenței de emisie prin nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5) al CSMA, referitoare la obligativitatea solicitării acordului Consiliului în cazul modificării asociaților, drept care „Vocea Media” SRL a fost sancționată cu amendă în valoare de 5000 de lei.

 

Tot în cadrul ședinței de astăzi, 22 septembrie 2022, CA a examinat rezultatele controlului efectuat în baza Deciziei nr. 278 din 26.08.2022, prin care a fost dispusă efectuarea unui control referitor la activitatea furnizorului de servicii media audiovizuale „Noroc Media” SRL, privind respectarea prevederilor art. 25 alin. (5) din CSMA.

 

„Noroc Media” SRL a informat Consiliul că la 17 iunie 2022, conform Deciziei privind înregistrarea modificărilor în actele de constituire, din componența asociaților a fost radiată cet. Topala Doinița, în componența asociaților fiind inclus cet. Ciuhrii Ceslav.

Potrivit informațiilor de care dispune Consiliul, cet. Ciuhrii Ceslav nu este proprietar beneficiar al altor servicii de televiziune sau radiodifuziune sonoră.

Așadar, și în acest caz se constată încălcare prevederilor licenței de emisie prin nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5) al CSMA, referitoare la obligativitatea solicitării acordului Consiliului în cazul modificării asociaților, drept care „Noroc Media” SRL a fost sancționată cu amendă în valoare de 5000 de lei.

 

Serviciul Comunicare și relații externe