Petiții online

Știri violente, publicitate sexistă, limbaj discriminatoriu, desene animate ce nu sunt dublate în română, dezinformare la TV sau Radio, acum puteți sesiza Consiliul Audiovizualului prin intermediul paginii web.

Întrebări frecvente

CA reglementează serviciile media audiovizuale și nu reglementează presa scrisă, rețelele sociale. CA nu poate cenzura și nu intervine în politica editorială sau programele serviciilor media audiovizuale. Controlul conţinutului serviciilor media audiovizuale înainte de difuzarea acestora este interzis.

 

 

Puteți sesiza autoritatea de reglementare atunci când considerați că sunt încălcate prevederile legislației în domeniul serviciilor media audiovizuale, inclusiv legate de:

 

 • asigurarea informării corecte,
 • protecția minorilor, 
 • protecţia persoanelor cu dizabilităţi,
 • egalitatea de gen,
 • discriminarea pe criterii de sex, de rasă, de naţionalitate, de religie, de dizabilitate sau de orientare sexuală, 
 • volumul  programelor audiovizuale locale și în limba română,
 • difuzarea sau retransmisiunea programelor audiovizuale care dezinformează, justifică războaiele de agresiune, neagă crimele de război şi crimele împotriva umanității, incită la ură, etc.

Conform articolului 75 din Codul administrativ al Republicii Moldova, o petiție trebuie să conțină următoarele elemente:

 

 • numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
 • domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
 • denumirea autorității publice;
 • obiectul petiției și motivarea acesteia;
 • semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică (prin urmare, este important să anexați o petiție semnată electronic la mesajul dvs).

 

 

Dacă petițiile nu vor corespunde acestor cerinţe şi nu vor conţine datele solicitate în mod obligatoriu în formularul petiţiei online, Consiliul Audiovizualului nu le va putea examina.

 

Dacă nu aveți o semnătură electronică, puteți depune petiția în scris, pe suport de hârtie la Consiliul Audiovizualului sau expedia prin poștă la adresa:  str. Vlaicu Pârcălab, 46, MD-2012, mun. Chișinău.

Consiliul Audiovizualului, în termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii petiţiei, efectuează un control privind circumstanţele de fapt. Termenul respectiv poate fi prelungit prin decizia Consiliului Audiovizualului cu cel mult 15 zile lucrătoare. În cel mult 5 zile lucrătoare după efectuarea controlului privind circumstanţele de fapt, Consiliul Audiovizualului examinează petiţia în şedinţă publică, anunţă rezultatele controlului, audiază subiecţii interesaţi şi decide respingerea sau acceptarea petiţiei şi, după caz, aplicarea unei sancţiuni.

  NOTĂ: Câmpurile marcate cu asterisc * sunt obligatorii.

  Denumirea programului

  audiovizual

  Denumirea serviciului media (postului tv/radio, etc.),

  distribuitorului de servicii media


  Date cu caracter personal*

  Validarea datelor introduse*