Structura organizațională

Conform Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliului Audiovizualului (CA) activează în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare și instituie o structură funcţională proprie.

Prin decizia nr. 199 din 10 iunie 2022 CA a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova.

 

Pe data de 17 iunie 2022, prin Decizia CA nr. 209 a fost aprobată noua structură funcțională a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova (organigrama), care poate fi consultată mai jos.

 

Totodată, a fost aprobat și efectivul-limită de personal al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în număr de 58 unități, inclusiv 7 persoane ce exercită funcții de demnitate publică (membrii CA).

 

Președintele Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova asigură realizarea atribuțiilor Consiliului conform structurii funcționale şi efectivului-limită de personal aprobate, în limita mijloacelor bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat.

 

 

 

Fişiere

22.08.2022
DECIZIA nr. 199 din 10 iunie 2022
Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
22.08.2022
DECIZIA nr. 209 din 17 iunie 2022
Cu privire la aprobarea structurii funcționale și a efectivului limită a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova