Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității