Proiectul deciziei cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu şi de război

27.02.2023

Prin decizia nr. 51 din 17 februarie 2023 Consiliul Audiovizualului al Republici Moldova a inițiat elaborarea reglementărilor privind difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu și de război.

 

Pe data de 24 februarie 2023 a dispus inițierea consultărilor publice asupra Proiectului deciziei cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu şi de război.

 

Propunerile pe marginea proiectului Regulamentului se recepționează până pe 17 martie 2023, inclusiv, la adresa electronică [email protected].

 

Pe această pagină, sunt prezentate materiale legate de procesul de elaborare a proiectului de decizie menționat, conform Legii privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008.

24.02.2023
Nota informativă
la proiectul Deciziei Consiliului Audiovizualului cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu şi de război
24.02.2023
Anunț
cu privire la inițierea consultărilor publice referitor la proiectul deciziei cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu şi de război
24.02.2023
DECIZIA nr. 58 din 24 februarie 2023
Cu privire la inițierea consultărilor publice referitor la proiectul deciziei cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu şi de război
17.02.2023
DECIZIA nr. 51 din 17 februarie 2023
Cu privire la iniţierea elaborării reglementărilor privind difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu și de război, în conformitate cu prevederile art. 22 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018