Proiectul Metodologiei de monitorizare a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova

30.04.2024
30.04.2024
Decizia nr. 111 din 19 aprilie 2024
Cu privire la inițierea elaborării proiectului deciziei de modificare a Metodologiei de monitorizare a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, aprobată prin Decizia Consiliului Audiovizualului nr. 29/180 din 09 noiembrie 2018