PROIECTUL REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA LICENȚA DE EMISIE

26.08.2022

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice asupra proiectului Regulamentului cu privire la licența de emisie (în anexă).

 

Astfel, prin Legea nr. 60/2022 pentru modificarea unor acte normative (art. III alin. (6)) a fost abrogată Hotărârea Parlamentului nr.433/2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care conținea ca anexă Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie.

 

În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (3) lit. a) și alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174/2018: „În vederea exercitării atribuțiilor sale, Consiliul Audiovizualului elaborează și supraveghează punerea în aplicare:

 

a) a reglementărilor privind condițiile, criteriile și procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de suspendare și de revocare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisiune.

 

În vederea exercitării atribuțiilor, Consiliul Audiovizualului emite acte normative, precum și reguli de conduită profesională cu caracter de recomandare”.

 

Consiliul Audiovizualului, în ședința din 26 august 2022, a aprobat proiectul Regulamentului cu privire la licența de emisie,  pe care îl propune spre consultări publice.

 

În acest context, Consiliul Audiovizualului va recepționa, până la data de 23 septembrie 2022, inclusiv, la adresa electronică office@consiliuaudiovizual.md, propunerile cu privire la proiectul Regulamentului cu privire la licența de emisie.

 

Serviciul Comunicare și relații externe

Fişiere

20.10.2023
DECIZIA nr. 331 din 20 octombrie 2023
Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la licența de emisie
21.09.2023
DECIZIA nr. 284 din 15 septembrie 2023
Cu privire la proiectul deciziei pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de suspendare și de revocare a licențelor de emisie
18.09.2023
Sinteza propunerilor și obiecțiilor
la proiectul deciziei de aprobare a Regulamentului cu privire la licența de emisie
05.04.2023
DECIZIA nr. 80 din 31 martie 2023
Cu privire la inițierea consultărilor publice referitor la proiectul deciziei pentru aprobarea Regulamentului cu privire la licența de emisie
26.08.2022
Nota informativă
la proiectul Deciziei Consiliului Audiovizualului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la licența de emisie
26.08.2022
Analiza impactului
la proiectul deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului cu privire la licența de emisie
26.08.2022
PROIECTUL REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA LICENȚA DE EMISIE
31.03.2023
DECIZIA nr. 73 din 17 martie 2023
Referitor la inițierea elaborării proiectului Regulamentului cu privire la licența de emisie