Publicații

În cadrul acestei rubrici, Consiliul Audiovizualului prezintă studii, analize, date statistice și alte materiale dedicate domeniul audiovizualului în Republica Moldova.
30.06.2023
Analiza rapoartelor anuale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale de televiziune pentru anul 2022
Aprobată în cadrul ședinței CA din 30 iunie 2023
27.05.2022
Analiza rapoartelor anuale ale furnizorilor de servicii media de televiziune pentru anul 2021
Prezentat în cadrul ședinței CA din 27 mai 2022