Publicații

În cadrul acestei rubrici, Consiliul Audiovizualului prezintă studii, analize, date statistice și alte materiale dedicate domeniul audiovizualului în Republica Moldova.
27.05.2022
Analiza rapoartelor anuale pentru anul 2021 ale furnizorilor de servicii media de televiziune din Republica Moldova
Prezentat în cadrul ședinței CA din 27 mai 2022