Registre

În conformitate cu Codul serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului ține şi actualizează registrul furnizorilor de servicii media, al furnizorilor serviciilor de platformă de partajare a materialelor video şi al distribuitorilor de servicii media.
27.11.2023
REGISTRUL furnizorilor de servicii media de televiziune
21.11.2023
REGISTRUL furnizorilor de servicii media de radiodifuziune sonoră
13.11.2023
REGISTRUL distribuitorilor de servicii media cu emisia prin cablu, IPTV și GSM
05.10.2023
Registrul serviciilor media audiovizuale care nu se află în jurisdicția Republicii Moldova și sunt retransmise pe teritoriul Republicii Moldova