Rapoarte privind transparenţa în procesul decizional

Conform Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, autoritățile publice sunt obligate să întocmească și să prezinte publicului rapoarte anuale privind transparența în procesul decizional. În această rubrică, CA își publică rapoartele anuale ce conțin: numărul deciziilor adoptate de autoritatea publică pe parcursul anului de referinţă, numărul total al recomandărilor recepţionate în cadrul procesului decizional, numărul întrunirilor consultative, al dezbaterilor publice şi al şedinţelor publice organizate, precum și alte date prevăzute de lege.
22.03.2024
RAPORT
privind asigurarea transparenței în procesul decizional de către Consiliul Audiovizualului în anul 2023
15.03.2023
RAPORT
privind asigurarea transparenței în procesul decizional de către Consiliul Audiovizualului în anul 2022