Decizii

În vederea exercitării atribuţiilor, Consiliul Audiovizualului emite decizii (cu caracter normativ, cu caracter de recomandare și cu caracter individual). Consiliul publică deciziile pe pagina web oficială a acestuia şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliul Audiovizualului intră în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Celelalte decizii ale Consiliului Audiovizualului sînt obligatorii de la data indicată în decizie.

Selectează data
De la: Până la:
Luna
An
Anulează Confirmă
14.06.2024
DECIZIA nr. 166 din 14 iunie 2024

Cu privire la aprobarea Metodologiei de monitorizare a programelor audiovizuale cu caracter electoral

10.06.2024
DECIZIA nr. 156 din 30 mai 2024

Cu privire la avizarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la medicamente

10.06.2024
DECIZIA nr. 155 din 30 mai 2024

Cu privire la examinarea rapoartelor anuale de activitate ale unor distribuitori de servicii media pentru anul 2023

10.06.2024
DECIZIA nr. 154 din 30 mai 2024

Cu privire la prelungirea termenului de examinare a petiției din partea președintelui Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban

10.06.2024
DECIZIA nr. 153 din 30 mai 2024

Cu privire la examinarea rezultatelor controlului serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Jurnal FM”, ca urmare a petiției din partea Asociației Obștești „Femei pentru Femei”

10.06.2024
DECIZIA nr. 152 din 30.05.2024

Cu privire la examinarea rezultatelor controlului serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, ca urmare a petiției din partea dlui Iurii Topala

 

10.06.2024
DECIZIA nr. 151 din 30 mai 2024

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 112 din 19 aprilie 2024

04.06.2024
DECIZIA nr. 150 din 24 mai 2024

Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului Audiovizualului

04.06.2024
DECIZIA nr. 149 din 24 mai 2024

Cu privire la avizarea repetată a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (în domeniul controlului de stat, inclusiv privind organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Disputelor și Consiliilor de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control)

04.06.2024
DECIZIA nr. 148 din 24 mai 2024

Cu privire la cererea înaintată de ÎCS „Reforma Art” SRL privind revocarea Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 117 din 26 aprilie 2024

04.06.2024
DECIZIA nr. 147 din 24 mai 2024

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie eliberate unor furnizori de servicii media

04.06.2024
DECIZIA nr. 146 din 24 mai 2024

Cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio disponibile

04.06.2024
DECIZIA nr. 145 din 24 mai 2024

Cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a sloturilor din multiplexele regionale

04.06.2024
DECIZIA nr. 144 din 24 mai 2024

 

Cu privire la bilanțul concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a sloturilor din Multiplexul A

04.06.2024
DECIZIA nr. 143 din 24 mai 2024

Cu privire la examinarea rapoartelor anuale de activitate ale unor furnizori privați de servicii media de televiziune pentru anul 2023

04.06.2024
DECIZIA nr. 142 din 24 mai 2024

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 94 din 29 martie 2024

30.05.2024
DECIZIA nr. 141 din 16 mai 2024

Cu privire la dispunerea controlului respectării prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 de către serviciul media audiovizual de televiziune „TVC 21”

30.05.2024
DECIZIA nr. 140 din 16 mai 2024

Cu privire la dispunerea controlului unor servicii media audiovizuale de televiziune la capitolul respectării prevederilor art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018

Se afișează 1 – 18 din 1714