Decizii

În vederea exercitării atribuţiilor, Consiliul Audiovizualului emite decizii (cu caracter normativ, cu caracter de recomandare și cu caracter individual). Consiliul publică deciziile pe pagina web oficială a acestuia şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliul Audiovizualului intră în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Celelalte decizii ale Consiliului Audiovizualului sînt obligatorii de la data indicată în decizie.

Selectează data
De la: Până la:
Luna
An
Anulează Confirmă
27.11.2023
DECIZIA nr. 383 din 24 noiembrie 2023

Cu privire la examinarea rezultatelor controlului serviciilor media audiovizuale „ATV” și „Bugeac FM”, ca urmare a sesizărilor din partea lui Serghei Anastasov și Iaroslav Bulgaru

24.11.2023
DECIZIA nr. 382 din 24 noiembrie 2023

Cu privire la reflectarea alegerilor locale generale din turul II (perioada monitorizată 13-17 noiembrie 2023)

22.11.2023
DECIZIA nr. 381 din ­­­­22 noiembrie 2023

Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a zilelor de sâmbătă și duminică (18-19 noiembrie) când agitația electorală este interzisă

22.11.2023
DECIZIA nr. 380 din 17 noiembrie 2023

Cu privire la dispunerea controlului activității furnizorilor de servicii media „FLUCTUS” SRL, AO „AUTONOMIA NOASTRĂ” și „LUX GSM” SRL prin prisma respectării prevederilor legale în cadrul difuzării serviciilor media audiovizuale de radiodifuziune sonoră

22.11.2023
DECIZIA nr. 379 din 17 noiembrie 2023

Cu privire la dispunerea controlului respectării prevederilor Codului electoral în zilele de 18 și 19 noiembrie 2023 de către unele servicii media audiovizuale de televiziune

22.11.2023
DECIZIA nr. 378 din 17 noiembrie 2023

Cu privire la dispunerea controlului unor servicii media audiovizuale la capitolul respectării prevederilor art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018

22.11.2023
DECIZIA nr. 377 din 17 noiembrie 2023

Cu privire la rezultatele controlului dispus prin Decizia Consiliului Audiovizualului nr. 322 din 13 octombrie 2023

22.11.2023
DECIZIA nr. 376 din 17 noiembrie 2023

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media AO „MEDIA ALTERNATIVĂ”  pentru serviciul de televiziune „TV8”

22.11.2023
DECIZIA nr. 375 din 17 noiembrie 2023

Cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului „FLUCTUS” SRL

22.11.2023
DECIZIA nr. 374 din 17 noiembrie 2023

Cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului „RECORD TEAM” SRL

22.11.2023
DECIZIA nr. 373 din ­­­­17 noiembrie 2023

Cu privire la examinarea petiției Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent” cu referire la serviciul media audiovizual de televiziune „Canal 3”

17.11.2023
DECIZIA nr. 372 din 17 noiembrie 2023

Cu privire la reflectarea alegerilor locale generale din turul II (perioada monitorizată 06-12 noiembrie 2023)

14.11.2023
DECIZIA nr. 371 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la avizarea proiectului de hotărâre de Guvern pentru modificarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 355/2020

14.11.2023
DECIZIA nr. 370 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la avizarea repetată a proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

14.11.2023
DECIZIA nr. 369 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la actualizarea Listei serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune ale furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova

14.11.2023
DECIZIA nr. 368 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la avizarea repetată a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative)

14.11.2023
DECIZIA nr. 367 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „TV SAT” SRL

14.11.2023
DECIZIA nr. 366 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la examinarea raportului de monitorizare a serviciilor media audiovizuale „Gurinel TV”, „Prime”, „Tezaur TV”, „TV8”, „TV9 (TV Nouă)” și „TVR Moldova” la capitolul respectării art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018

Se afișează 1 – 18 din 1518