Decizii

În vederea exercitării atribuţiilor, Consiliul Audiovizualului emite decizii (cu caracter normativ, cu caracter de recomandare și cu caracter individual). Consiliul publică deciziile pe pagina web oficială a acestuia şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliul Audiovizualului intră în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Celelalte decizii ale Consiliului Audiovizualului sînt obligatorii de la data indicată în decizie.

Selectează data
De la: Până la:
Luna
An
Anulează Confirmă
14.11.2023
DECIZIA nr. 371 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la avizarea proiectului de hotărâre de Guvern pentru modificarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 355/2020

14.11.2023
DECIZIA nr. 370 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la avizarea repetată a proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

14.11.2023
DECIZIA nr. 369 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la actualizarea Listei serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune ale furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova

14.11.2023
DECIZIA nr. 368 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la avizarea repetată a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative)

14.11.2023
DECIZIA nr. 367 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „TV SAT” SRL

14.11.2023
DECIZIA nr. 366 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la examinarea raportului de monitorizare a serviciilor media audiovizuale „Gurinel TV”, „Prime”, „Tezaur TV”, „TV8”, „TV9 (TV Nouă)” și „TVR Moldova” la capitolul respectării art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018

14.11.2023
DECIZIA nr. 365 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la rezultatele controlului dispus prin decizia Consiliului Audiovizualului nr. 334 din 20 octombrie 2023

14.11.2023
DECIZIA nr. 364 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la prelungirea termenului de examinare a cererii de eliberare a licenței de emisie „REAL RADIO” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Familia”

14.11.2023
DECIZIA nr. 363 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media ,,GENERAL MEDIA GROUP CORP” SRL

14.11.2023
DECIZIA nr. 362 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la examinarea cererii de modificare a Declarației privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor

14.11.2023
DECIZIA nr. 361 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la respectarea prevederilor art. 89 și 90 din Codul electoral nr. 325/2022 de către serviciul media audiovizual public de televiziune „Moldova-1” și serviciul media audiovizual public de radiodifuziune sonoră „Radio Moldova”

13.11.2023
DECIZIA nr. 360 din 10 noiembrie 2023

Cu privire la reflectarea alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023 (perioada monitorizată 30 octombrie-03 noiembrie 2023)

13.11.2023
DECIZIA nr. 359 din 08 noiembrie 2023

Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a zilelor de sâmbătă și duminică (4-5 noiembrie) când agitația electorală este interzisă

06.11.2023
DECIZIA nr. 358 din 03 noiembrie 2023

Cu privire la dispunerea controlului respectării prevederilor art. 89 și 90 din Codul electoral nr. 325/2022 de către serviciul media audiovizual de televiziune „Moldova-1” și serviciul media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Moldova”

06.11.2023
DECIZIA nr. 357 din 03 noiembrie 2023

Cu privire la dispunerea controlului respectării prevederilor Codului electoral în zilele de 4 și 5 noiembrie 2023 de către unele servicii media audiovizuale de televiziune

06.11.2023
DECIZIA nr. 356 din 03 noiembrie 2023

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a autorizațiilor de retransmisiune eliberate „MAXIMARIN” SRL și „PETIN-TV” SRL

06.11.2023
DECIZIA nr. 355 din 03 noiembrie 2023

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „UPLINK” SRL

06.11.2023
DECIZIA nr. 354 din 03 noiembrie 2023

Cu privire la activitatea distribuitorilor de servicii media „STV IT COMPANY” SRL, „FANTOM ASTRA” SRL, „STUDIO AN-TV” SRL și „ALIANȚA-TV” SRL

Se afișează 18 – 36 din 1524