Decizii

În vederea exercitării atribuţiilor, Consiliul Audiovizualului emite decizii (cu caracter normativ, cu caracter de recomandare și cu caracter individual). Consiliul publică deciziile pe pagina web oficială a acestuia şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliul Audiovizualului intră în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Celelalte decizii ale Consiliului Audiovizualului sînt obligatorii de la data indicată în decizie.

Selectează data
De la: Până la:
Luna
An
Anulează Confirmă
25.01.2024
DECIZIA nr. 6 din 19 ianuarie 2024

Cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului „VOCEA MEDIA” SRL

25.01.2024
DECIZIA nr. 5 din 19 ianuarie 2024

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie eliberate unor furnizori de servicii media

25.01.2024
DECIZIA nr. 4 din 19 ianuarie 2024

Cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune eliberate „OLDIMA” SRL

25.01.2024
DECIZIA nr. 3 din 19 ianuarie 2024

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a autorizațiilor de retransmisiune eliberate „PETIN-TV” SRL și „TVOTT” SRL

25.01.2024
DECIZIA nr. 2 din 19 ianuarie 2024

Cu privire la examinarea petițiilor din partea dlui Gabriel Călin („Star TV”, „One TV”)

25.01.2024
DECIZIA nr. 1 din 19 ianuarie 2024

Cu privire la examinarea rezultatelor controlului serviciului media audiovizual de televiziune „TV8”, ca urmare a sesizării din partea dlui Ion Ceban, președintele Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională

11.01.2024
DECIZIA nr. 422 din 28 decembrie 2023

Cu privire la dispunerea controlului respectării prevederilor art. 67 alin. (1) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 de către serviciul media audiovizual de televiziune „PRO TV Chișinău”

11.01.2024
DECIZIA nr. 421 din 28 decembrie 2023

Cu privire la avizarea proiectului de hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 829/2023 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027

11.01.2024
DECIZIA nr. 420 din 28 decembrie 2023

Cu privire la avizarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (controlul tutunului)

11.01.2024
DECIZIA nr. 419 din 28 decembrie 2023

Cu privire la prelungirea termenului de examinare a petițiilor din partea dlui Gabriel Călin

11.01.2024
DECIZIA nr. 418 din 28 decembrie 2023

Cu privire la rezultatele controlului dispus prin Decizia Consiliului Audiovizualului nr. 394 din 01 decembrie 2023

11.01.2024
DECIZIA nr. 417 din 28 decembrie 2023

Cu privire la rezultatele controlului dispus prin Decizia Consiliului Audiovizualului nr. 380 din 17 noiembrie 2023

11.01.2024
DECIZIA nr. 416 din 28 decembrie 2023

Cu privire la prelungirea termenului de examinare a unor cereri („NTS”, „TV-Găgăuzia”, „KISS FM”, „Moldova-1”)

11.01.2024
DECIZIA nr. 415 din 28 decembrie 2023

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberate ,,REKORD TEAM” SRL pentru serviciul media audiovizual de radiodifuziune sonoră ,,Rekord”

11.01.2024
DECIZIA nr. 414 din 28 decembrie 2023

Cu privire la retragerea licenței de emisie eliberate „BRAVO TV” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „BRAVO TV”

11.01.2024
DECIZIA nr. 413 din 28 decembrie 2023

Cu privire la retragerea licenței de emisie eliberate „TV-COMUNICAȚII GRUP” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”

11.01.2024
DECIZIA nr. 412 din 21 decembrie 2023

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 338 din 20 octombrie 2023

02.01.2024
DECIZIA nr. 411 din 28 decembrie 2023

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2024

Se afișează 18 – 54 din 1599