Decizii

În vederea exercitării atribuţiilor, Consiliul Audiovizualului emite decizii (cu caracter normativ, cu caracter de recomandare și cu caracter individual). Consiliul publică deciziile pe pagina web oficială a acestuia şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliul Audiovizualului intră în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Celelalte decizii ale Consiliului Audiovizualului sînt obligatorii de la data indicată în decizie.

Selectează data
De la: Până la:
Luna
An
Anulează Confirmă
04.06.2024
DECIZIA nr. 149 din 24 mai 2024

Cu privire la avizarea repetată a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (în domeniul controlului de stat, inclusiv privind organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Disputelor și Consiliilor de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control)

04.06.2024
DECIZIA nr. 148 din 24 mai 2024

Cu privire la cererea înaintată de ÎCS „Reforma Art” SRL privind revocarea Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 117 din 26 aprilie 2024

04.06.2024
DECIZIA nr. 147 din 24 mai 2024

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie eliberate unor furnizori de servicii media

04.06.2024
DECIZIA nr. 146 din 24 mai 2024

Cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio disponibile

04.06.2024
DECIZIA nr. 145 din 24 mai 2024

Cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a sloturilor din multiplexele regionale

04.06.2024
DECIZIA nr. 144 din 24 mai 2024

 

Cu privire la bilanțul concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a sloturilor din Multiplexul A

04.06.2024
DECIZIA nr. 143 din 24 mai 2024

Cu privire la examinarea rapoartelor anuale de activitate ale unor furnizori privați de servicii media de televiziune pentru anul 2023

04.06.2024
DECIZIA nr. 142 din 24 mai 2024

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 94 din 29 martie 2024

30.05.2024
DECIZIA nr. 141 din 16 mai 2024

Cu privire la dispunerea controlului respectării prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 de către serviciul media audiovizual de televiziune „TVC 21”

30.05.2024
DECIZIA nr. 140 din 16 mai 2024

Cu privire la dispunerea controlului unor servicii media audiovizuale de televiziune la capitolul respectării prevederilor art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018

30.05.2024
DECIZIA nr. 139 din 16 mai 2024

Cu privire la dispunerea controlului unor servicii media audiovizuale de televiziune prin prisma respectării prevederilor art. 19 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018

30.05.2024
DECIZIA nr. 138 din 16 mai 2024

Cu privire la avizarea repetată a proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (controlul tutunului)

30.05.2024
DECIZIA nr. 137 din 16 mai 2024

Cu privire la examinarea rezultatelor controlului serviciilor media audiovizuale de televiziune „AXIAL TV”, „ALBASAT”, „SOR-TV”, „TV Elita”, „PRO TV Chișinău” și „ZONA M” la capitolul respectării art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018

30.05.2024
DECIZIA nr. 136 din 16 mai 2024

Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a licențelor de emisie „MEDIA SCOUPE” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Next TV” și serviciul media audiovizual de televiziune „Premiera TV”

30.05.2024
DECIZIA nr. 135 din 16 mai 2024                

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie eliberate unor furnizori de servicii media

30.05.2024
DECIZIA nr. 134 din 16 mai 2024    

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media „AI NOȘTRI MEDIA” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Ai Noștri”

30.05.2024
DECIZIA nr. 133 din 16 mai 2024

Cu privire la rezultatele controlului dispus prin Decizia Consiliului Audiovizualului nr. 64 din 01 martie 2024

30.05.2024
DECIZIA nr. 132 din 16 mai 2024

Cu privire la rezultatele controlului dispus prin Decizia Consiliului Audiovizualului nr. 102 din 05 aprilie 2024

Se afișează 18 – 54 din 1742