Decizii

În vederea exercitării atribuţiilor, Consiliul Audiovizualului emite decizii (cu caracter normativ, cu caracter de recomandare și cu caracter individual). Consiliul publică deciziile pe pagina web oficială a acestuia şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliul Audiovizualului intră în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Celelalte decizii ale Consiliului Audiovizualului sînt obligatorii de la data indicată în decizie.

Selectează data
De la: Până la:
Luna
An
Anulează Confirmă
13.02.2020
DECIZIA nr. 4/21 din 13 februarie 2020

Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune

13.02.2020
DECIZIA nr. 4/20 din 13 februarie 2020

Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune de către distribuitorii de servicii media și examinarea sesizării Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Republica Moldova

13.02.2020
DECIZIA nr. 4/19 din 13 februarie 2020

Cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția electorală uninominală nr. 38, mun. Hâncești, de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova

13.02.2020
DECIZIA nr. 4/18 din 13 februarie 2020

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „NIKA TV MEDIA” SRL pentru postul de televiziune „Nika TV”

13.02.2020
DECIZIA nr. 4/17 din 13 februarie 2020

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „HONESTAS” SRL pentru postul de televiziune „AXIAL TV”

30.01.2020
DECIZIA nr. 3/13 din 30 ianuarie 2020

Cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția electorală uninominală nr. 38, mun. Hâncești, de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova

30.01.2020
DECIZIA nr. 3/12 din 30 ianuarie 2020

Cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile

30.01.2020
DECIZIA nr. 3/11 din 30 ianuarie 2020

Cu privire la bilanțul programelor audiovizuale realizate de radiodifuzori/furnizori de servicii media audiovizuale în cadrul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2018, Decizia CCA nr. 31/194 din 19 noiembrie 2018

30.01.2020
DECIZIA nr. 3/10 din 30 ianuarie 2020

Cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare tematică a furnizorilor de servicii media de televiziune, la capitolul modului de respectare a prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale

30.01.2020
DECIZIA nr. 3/9 din 30 ianuarie 2020

Cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a furnizorilor de servicii media naționali, la capitolul reflectării campaniei electorale la alegerile parlamentare noi în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, din 15 martie 2020

30.01.2020
DECIZIA nr. 3/8 din 30 ianuarie 2020

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „RTR Moldova” și „ITV”, urmare a autosesizării membrilor Consiliului Audiovizualului, Tatiana Buraga și Iulian Roșca

30.01.2020
DECIZIA nr. 3/7 din 30 ianuarie 2020

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Primul în Moldova”, „Ren TV Moldova și „RTR Moldova”, urmare a sesizării Asociației Comunitatea „WatchDog.MD”

30.01.2020
DECIZIA nr. 3/16 din 30 ianuarie 2020

Cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul IV al anului 2019

30.01.2020
DECIZIA nr. 3/15 din 30 ianuarie 2020

Cu privire la examinarea demersului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

30.01.2020
DECIZIA nr. 3/14 din 30 ianuarie 2020

Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune

23.01.2020
DECIZIA nr. 2/6 din 23 ianuarie 2020

Cu privire la anunțarea Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”

23.01.2020
DECIZIA nr. 2/4 din 23 ianuarie 2020

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie „COTIDIAN” SA pentru postul de televiziune „TVC 21”

23.01.2020
DECIZIA nr. 2/3 din 23 ianuarie 2020

Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019 – Cu privire la clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova

Se afișează 18 – 1512 din 1742