Decizii

În vederea exercitării atribuţiilor, Consiliul Audiovizualului emite decizii (cu caracter normativ, cu caracter de recomandare și cu caracter individual). Consiliul publică deciziile pe pagina web oficială a acestuia şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliul Audiovizualului intră în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Celelalte decizii ale Consiliului Audiovizualului sînt obligatorii de la data indicată în decizie.

Selectează data
De la: Până la:
Luna
An
Anulează Confirmă
05.02.2019
DECIZIA nr. 7/23 din 05 februarie 2019

Cu privire la aprobarea Proiectului Regulamentului cu privire la condițiile, criteriile și procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de suspendare și de revocare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisiune

05.02.2019
DECIZIA nr. 7/22 din 05 februarie 2019

Cu privire la examinarea sesizării Partidului Politic Mișcarea Populară Antimafie, nr. 01/4 din 31.01.2019

05.02.2019
DECIZIA nr. 7/21 din 05 februarie 2019

Cu privire la examinarea plângerii dlui Gheorghe Bobeica, candidat independent, înregistrat pe circumscripția uninominală nr. 50, la vest de Republica Moldova

05.02.2019
DECIZIA nr. 7/20 din 05 februarie 2019

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a sesizării A. Moraru

28.01.2019
DECIZIA nr. 6/19 din 28 ianuarie 2019

Cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale), inclusiv informația despre difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor pentru referendumul republican din 24 februarie 2019, plasată de furnizorii de servicii media în perioada 10 decembrie 2018 – 20 ianuarie 2019

28.01.2019
DECIZIA nr. 6/18 din 28 ianuarie 2019

Cu privire la anunțarea Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”

28.01.2019
DECIZIA nr. 6/17 din 28 ianuarie 2019

Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale

28.01.2019
DECIZIA nr. 6/16 din 28 ianuarie 2019

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune: „Jurnal TV” și „NTV MOLDOVA”, urmare a contestației Partidului Democrat din Moldova

28.01.2019
DECIZIA nr. 6/15 din 28 ianuarie 2019

Cu privire la examinarea contestației Blocului Electoral ACUM – Platforma DA și PAS

28.01.2019
DECIZIA nr. 6/14 din 28 ianuarie 2019

Cu privire la examinarea adresării Partidului Democrat din Moldova din 21 ianuarie 2019

21.01.2019
DECIZIA nr. 5/13 din 21 ianuarie 2019

Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale

21.01.2019
DECIZIA nr. 5/12 din 21 ianuarie 2019

Cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile

21.01.2019
DECIZIA nr. 5/11 din 21 ianuarie 2019

Cu privire la desfășurarea bilanțului Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile, anunțat prin Decizia CCA nr. 32/198 din 03 decembrie 2018

21.01.2019
DECIZIA nr. 5/10 din 21 ianuarie 2019

Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune

21.01.2019
DECIZIA nr. 5/9 din 21 ianuarie 2019

Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor furnizori de servicii media audiovizuale privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova

21.01.2019
DECIZIA nr. 5/8 din 21 ianuarie 2019

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune: „Jurnal TV”, „TVC 21” și „N4”, urmare a contestației f/nr. din 11.01.2019 și a suplimentului f/nr. din 14.01.2019 ale Partidului Democrat din Moldova

14.01.2019
DECIZIA nr. 4/7 din 14 ianuarie 2019

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune: „Jurnal TV” și „TVC 21”, urmare a contestației Partidului Democrat din Moldova

11.01.2019
DECIZIA nr. 3/6 din 11 ianuarie 2019

Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale

Se afișează 18 – 1512 din 1518