Decizii

În vederea exercitării atribuţiilor, Consiliul Audiovizualului emite decizii (cu caracter normativ, cu caracter de recomandare și cu caracter individual). Consiliul publică deciziile pe pagina web oficială a acestuia şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliul Audiovizualului intră în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Celelalte decizii ale Consiliului Audiovizualului sînt obligatorii de la data indicată în decizie.

Selectează data
De la: Până la:
Luna
An
Anulează Confirmă
21.01.2019
DECIZIA nr. 5/13 din 21 ianuarie 2019

Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale

21.01.2019
DECIZIA nr. 5/12 din 21 ianuarie 2019

Cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile

21.01.2019
DECIZIA nr. 5/11 din 21 ianuarie 2019

Cu privire la desfășurarea bilanțului Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile, anunțat prin Decizia CCA nr. 32/198 din 03 decembrie 2018

21.01.2019
DECIZIA nr. 5/10 din 21 ianuarie 2019

Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune

21.01.2019
DECIZIA nr. 5/9 din 21 ianuarie 2019

Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor furnizori de servicii media audiovizuale privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova

21.01.2019
DECIZIA nr. 5/8 din 21 ianuarie 2019

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune: „Jurnal TV”, „TVC 21” și „N4”, urmare a contestației f/nr. din 11.01.2019 și a suplimentului f/nr. din 14.01.2019 ale Partidului Democrat din Moldova

14.01.2019
DECIZIA nr. 4/7 din 14 ianuarie 2019

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune: „Jurnal TV” și „TVC 21”, urmare a contestației Partidului Democrat din Moldova

11.01.2019
DECIZIA nr. 3/6 din 11 ianuarie 2019

Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale

11.01.2019
DECIZIA nr. 3/5 din 11 ianuarie 2019

Cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie „MEDIAMAX TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Impact TV”

11.01.2019
DECIZIA nr. 3/3 din 11 ianuarie 2019

Cu privire la aprobarea Modelului de Raport anual al furnizorilor privați de servicii media audiovizuale și abrogarea deciziilor CCA nr. 12 din 25 ianuarie 2011 și nr. 35/176 din 29 septembrie 2015

11.01.2019
DECIZIA nr. 3/4 din 11 ianuarie 2019

Cu privire la aprobarea Modelului de Raport anual al distribuitorilor de servicii media audiovizuale

04.01.2019
DECIZIA nr. 2/2 din 04 ianuarie 2019

Cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova

02.01.2019
DECIZIA nr. 1/1 din 02 ianuarie 2019 

Cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova

09.12.0219
DECIZIA nr. 60/209 din 09 decembrie 2019

Cu privire la prelungirea Concursului pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”

Se afișează 14 – 1742 din 1742