Buna guvernare

Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern și ale Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declarației privind buna guvernare, aprobat prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 49 din 26.04.2012, Consiliul Audiovizualului emite anual Declarația privind buna guvernare. Exercițiul de evaluare și raportare a sistemului de management financiar și control are drept scop sporirea gradului de responsabilitate a managerilor din sectorul public pentru gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor entității publice, pe baza principiilor bunei guvernări.

Declarații

23.02.2023
Declarația de răspundere managerială
Pentru anul 2022
28.02.2022
Declarația de răspundere managerială
Pentru anul 2021